понедельник, 18 сентября 2017 г.

Mess on külastajatele TASUTA!

Kuidas noorte infomess Teeviit 2017 aitab kaasa „Elukestva õppe ja karjääri planeerimine“ teema käsitlemisele:
  • Uuringud näitavad, et jätkuvalt on noorte infovajadus kõige suurem haridus- , tööturu- ja rahvusvaheliste võimaluste osas
  • Infomess on ideaalne õppekeskkond infootsimise harjutamiseks
  • Infomessil pakutav noorteinfo on noortele arusaadav, objektiivne, usaldusväärne,  mitmekesine, vahendatud noortele atraktiivses vormis (otse-kontakt, käed-külge katsetamine, vaatlus, diskussioon, esinemised, töötoad –aktiivõpe mitmed vormid)
  • Infomessil on kohal oma ala eksperdid, asjatundjad, kontaktisikud: esindatud on riiklikud organisatsioonid, kellelt uurida töölepingute, maksude, noorteprogrammide kohta; rahvusvahelised organisatsioonid, kes tutvustavad nii õppimise-, töötamise kui ka noorteprogrammide võimalusi välismaal;  õppeasutused, kellelt uurida õpetatavate erialade, sisseastumistingimuste, majutusvõimaluste jms kohta; kohal on tööandjaid, kellelt uurida tööturul vajaminevate kompetentside, aga ka konkreetsete töö- või praktikavõimaluste ning ettevõtluse kohta; noorteorganisatsioonid ja vabaühendused, kellelt uurida aktiivse osalemis- ja ühiskonda panustamise võimaluste kohta.
  • Infomessilt saab küsida karjäärinõu karjäärispetsialistidelt.
Sellel aastal on infomessi fookuses ettevõtlikkus ja mõtestatud õppimine. Messilt saab rohkelt õppimiskogemusi – saab katsetada, testida, vaadelda, diskuteerida, ise käed külge lüüa, järele proovida. Toimub sisukaid ja praktilisi töötube nii teaduse, tehnoloogia kui osaluse, loovuse suunal. Toimub demonstratsioone ja esinemisi.

Novembris kuulutame välja noortele suunatud Teeviida konkurssi „Minu ettevõtlikkuse lugu“.

Töötame täiendavalt välja juhendmaterjali, mille toel on hea noori ette valmistada messi külastuseks ja messile järgnevateks reflekteerivateks tegevusteks.

Täiskasvanutele pakume neile suunatud programmi. 

Infomessi programmil saab silma peal hoida www.teeviit.ee ja Facebookis https://www.facebook.com/Teeviit 

Noorte infomessi Teeviit 2017 tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Комментариев нет:

Отправить комментарий